Copyright ©Dr Claes Hilde. Alle rechten voorbehouden.
www.drclaes.be
Welkom.
Ligging.
Raadpleging.
Praktisch 1.
Praktisch 2.
Afwezigheid.
Wachtdienst.
Apotheek.
HA Team St-Job.
Weekwachtdienst

Samen met andere huisartsen uit St-Job participeer ik in een beurtrol om een afwezige huisarts te vervangen. Zodoende kunt u, tijdens onze momenten van belet, toch beroep doen op een huisarts voor dringende zaken. Via het antwoordapparaat of telefoonsecretariaat krijgt u bij mijn afwezigheid te horen welke huisarts van weekwacht is die dag.
De nachtwachtdienst voor St-Job, Brecht, St-Lenaerts begint om 19.00u en eindigt de dag nadien om 7.00u. Deze is te bereiken via het centrale wachtnummer: 03.650.52.53
Weekendwachtdienst

Vanaf vrijdag 19u tot maandagochtend 8u.
De avond voor de feestdag is de wachtpost open van 19 u tot de dag na de feestdag 8u. Een afspraak maken hoeft niet.
Patiënten die te ziek zijn om zich te verplaatsen kunnen op het nummer 03.650.52.53 een huisbezoek aanvragen.