Copyright ©Dr Claes Hilde. Alle rechten voorbehouden.
www.drclaes.be
Welkom.
Ligging.
Raadpleging.
Praktisch 1.
Praktisch 2.
Afwezigheid.
Wachtdienst.
Apotheek.
HA Team St-Job.
Bloednames & bloedresultaten

Een nuchtere bloedname kan na afspraak gebeuren. Voor het resultaat mag u mij telefonisch contacteren tijdens de vrije raadplegingsuren.

Telefonische bereikbaarheid

In principe ben ik persoonlijk alleen telefonisch bereikbaar tijdens de vrije raadplegingsuren. U kan echter ten allen tijde via het secretariaat vragen om een huisbezoek. Woensdag kan u mij telefonisch bereiken tussen 11 en 11.30u. Mag ik vragen de telefoongesprekken tijdens de consulatie zo kort mogelijk te houden, omdat het uiteraard een storingsfactor is in het patiëntencontact dat ik op dat moment heb.

Afspraken

Gelieve afspraken zoveel mogelijk te maken tijdens de raadplegingsuren. Dit om een zo optimaal mogelijke afsprakenagenda te kunnen opstellen.

Indien u een afspraak niet kan nakomen, verwittig mij dan altijd. Dit vermijdt nodeloze wachttijden voor andere patiënten en eventueel kan zelfs een andere patiënt uw plaats innemen. Wanneer u te laat bent voor een afspraak, is de kans groot dat de volgende patiënt deze plaats ingenomen heeft.