Copyright ©Dr Claes Hilde. Alle rechten voorbehouden.
www.drclaes.be
Welkom.
Ligging.
Raadpleging.
Praktisch 1.
Praktisch 2.
Afwezigheid.
Wachtdienst.
Apotheek.
HA Team St-Job.
Wat betekent het “Huisartsenteam St-Job”?

Het is een samenwerkingsverband tussen 10 huisartsen, waartoe ook uw huisarts behoort. Samen willen wij u een betere continuïteit van medische zorgen aanbieden. Indien uw huisarts afwezig is  t.g.v. bijscholing, vakantie, werkvergaderingen, ziekte, familiale of onvoorziene omstandigheden kan zij u doorverwijzen naar één van de artsen van het netwerk; nadien ontvangt uw huisarts dan een verslag van de arts die u heeft behandeld zodat uw dossier volledig blijft.

U blijft patient bij uw huisarts, die ook uw GMD beheert. GMD staat voor Globaal Medisch Dossier. Uw medische gegevens worden deskundig bijgehouden en bovendien krijgt u meer terugbetaald door uw ziekenfonds. Hebt u nog geen GMD? Breng dit dan vlug in orde. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij uw huisarts of uw ziekenfonds.


Even praktisch

U doet steeds eerst beroep op uw eigen huisarts.
Deze zal u informeren over haar periode van onbeschikbaarheid en u verwijzen naar één of meerdere artsen van het netwerk.
Als u een beroep doet op een arts van het netwerk, vermeldt hem/haar dan spontaan de naam van uw eigen huisarts. Er wordt steeds een verslag bezorgd aan de arts, die uw GMD beheert, om te bewaren in uw dossier.
Als het enigszins kan, vragen wij u vriendelijk om naar onze praktijk te komen. Daar kunnen wij u betere zorgen verlenen dan tijdens een huisbezoek omdat in de praktijk alle noodzakelijk medisch materiaal aanwezig is.

Alle artsen van het netwerk hanteren dezelfde deontologische regels:
- Er worden geen attesten afgeleverd voor derden.
- Er worden geen attesten afgeleverd die niet met de waarheid stroken.
                                                           Samen werken we aan een optimale zorgverlening!